top of page

Volume 2 | Issue 1

01

Mr. Sagar Sharad Bhuite and Mr. Pravin P Kalyankar

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:1-5

Area: Computer Science

02

Neema Nasrin

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:6-11

Area: Psychology

03

Dr. Lalita Kumari

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:12-16

Area: History

04

Prof. R.D. Singh and Dr. C.S. Armo

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:17-20

Area: Economic

05

Dipika Mitra

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:21-26

Area: History

06

Mr. Vikas M. Punde

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:27-34

Area: Chemistry

07

07

R. Trivedi

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:35-42

Area: Environmental Science

08

Deepalee Rout and  Swagatika Dash

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:43-46

Area: Philosophy

09

Arvind I. Chaudhary, Chandan B. Thapad and Prof. Nivrutti Jadhav

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:47-53

Area: Civil Engineering

10

Nilmoni Saha Roy

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:54-56

Area: Social Science

11

रोहिताश सिंह एवं डॉ योगेश कुमार 

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:57-61

Area: Education

12

Mr. Shubham Kumar Gond, Mr. Amit Chaudhari and Prof. Pravin Thorat

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:62-74

Area: Civil Engineering

13

Megha Padgha; Akanksha Gaikwad; Nikita Telivare and  Prof. Soniya Kadam

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:75-82

Area: Civil Engineering

14

Prafulla Katkade; Divya Gunjal; Bhagyashri Dangal; Sejal Temkar and Prof. Swati Bhoir

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:83-90

Area: Computer Engineering

15

Ms. Dhanashree Bhoir; Mr. Chirag Patil; Ms Priyanka Misal; Mr. Vihar Mithbavkar and Prof. Soniya Kadam

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:91-98

Area: Civil Engineering

16

Sanskruti Bhosale;  Ruchita Godse;  Prathmesh Save and Prof. Yogeshwari Hardas

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:99-102

Area: Computer Engineering

17

Kunal Waje; Akshay malekar; Akash Patil and Ashwin Shelawale

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:103-110

Area: Computer Engineering

18

Mr. Amol .A. Jadhav;  Mr. Sachin.S. Patil and  Prof. Soniya Kadam

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:111-116

Area: Civil Engineering

19

Pratiksha Madhukar Kamble; Rushikesh Prakash Ichake; Pratiksha  Vishnu Jawale; Sunil Krishna Dokfode and Prof. Poonam Tiware

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:117-121

Area: Computer Engineering

20

Mr .Tejas Ravindra Kirpan; Mr .Vinayak Vaijnath Kharatmol; Ms. Srushti Shailesh Nimse; Ms. Urmila Ravindra Kamble and Prof. Nivrutti Jadhav

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:122-128

Area: Civil Engineering

21

Imon Shyam

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:129-136

Area: Mass Communication and Journalism

22

Mr. Bikram Gayen; Mr. Aakash Rale; Mr. Nilesh Gangurde and Prof. Soniya Kadam

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:137-143

Area: Civil Engineering

23

Prathamesh Patil, Vaibhav Patil, Rohit Morankar, Karan Pawar and Yogeshwari Hardas

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:144-147

Area: Computer Engineering

24

 Mr. Pravin P Kalyankar

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:148-151

Area: Computer Science & Engineering

25

Bharati Jadhav; Prof. Pravin Thorat and Kalyani patil

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:152-155

Area: Civil Engineering

26

Ashok Bora and Monidipa Dutta Borah

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:156-159

Area: Chemistry

27

डॉ. संतोष कुमार त्रिपाठी एवं अखिलेश कुमार मौर्य

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:160-173

Area: Commerce

28

Ajeet Kumar Yadav and Dr. Kusum Lata Patel

Year: April-June 2024| Volume:2| Issue:1| Page No:174-178

Area: Education

bottom of page